תקנון מבצע לקניית רכב יד 2 לחודש 05/2019

בסוכנות המורשית פריים מוטורס רעננה  (להלן – "סוכנות המשנה")

תקנון זה הינו חוזה ומטרתו להסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע המקנה ללקוח הטבה בתקופת המבצע.

התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים בקשר למבצע ועצם ההשתתפות מהווה הסכמה מלאה לאמור בו.

 

1.    תקופת המבצע

1.1          המבצע יהיה בתוקף החל מתאריך 15/05/2019 ועד תאריך 17/05/2019  בלבד (להלן – "תקופת המבצע").

1.2         הסוכנות המורשית רשאית לשנות את תקופת המבצע, להאריכה, לקצרה או לבטלה, באופן מוחלט, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, באמצעות פרסום הודעה מתאימה על כך.

2.    הזכאות ליהנות מהטבות המבצע

2.1         לקוחות בעלי רכב מסוג טויוטה מהדגמים הבאים: יאריס, אוונסיס, ראב 4 , וורסו ופריוס פלוס, שיעמדו בקריטריונים הבאים:

2.1.1     – שנת עלייה  לכביש: 2012 -2017

2.1.2     – יד 1 (ראשונה) פרטית

2.1.3     – הרכב ללא תאונות (ע"פ בדיקה במכון בדיקה מורשה)

2.1.4     – הרכב גמע מס' קילומטרים שאינו עולה על ממוצע של  15,000 ק"מ בשנה

2.1.5     – הרכב ביצע את כל הטיפולים בזמן, ע"פ הוראות היצרן, במוסך מורשה מטעם משרד התחבורה, בצורה מסודרת ומתועדת .

3.    תיאור המבצע

3.1         פריים מוטורס רעננה תרכוש מלקוחות את רכבם, במחיר מחירון הבסיס (ע"פ מחירון לוי יצחק בלבד), בהסכם קניה ישירה או בקניה בהמרה (טרייד אין), בהתאם לתנאים ולהגבלות המופיעים בסעיפים 2.1.1 עד 2.1.5 ובסעיפים 6.1 עד 6.6 .

4.    המרת הטבה

לקוח הזכאי להטבות המבצע לא יוכל  להמיר את ההטבה להנחה כספית.

5.    מימוש ההטבה

ההטבות ניתנות למימוש בסוכנות המשנה בלבד.

במקרה של אי מימוש ההטבה במועד לא יינתן זיכוי ע"י סוכנות המשנה.

 

6.    תנאים כללים

6.1 - המבצע הינו באחריותה הבלעדית ועל דעתה של סוכנות המשנה בלבד. אין במבצע כדי לחייב את יבואנית הרכב, חב' יוניון מוטורס בע"מ, באיזו מהתחייבויות סוכנות המשנה כלפי הלקוח וללקוח לא תהייה כל טענה, דרישה ותביעה כלפי יוניון מוטורס בכל הקשור והנוגע למבצע.

6.2 – המחירון על פיו מתבצע החישוב הינו מחירון לוי יצחק בלבד, התקף לחודש מאי 2019 .

6.3 – הקניה בכפוף לבדיקה שתבוצע במכון בדיקה מורשה מטעם משרד התחבורה ע"י הלקוח.

6.4 – הקניה בכפוף לבדיקה ויזואלית שתתבצע ע"י נציג מטעם הסוכנות המורשית .

6.5 – מחיר המחירון המופיע בסעיף 3.1 , מתייחס למחיר הבסיס וללא תוספות כל שהן, לרבות תוספת חודשי עלייה לכביש, תוספת בגין ק"מ, תוספת בגין אביזרים ותוספת בגין מס' בעלויות קודמות.

6.6 – בגין ליקויים שימצאו, תבוצע הפחתת מחיר, ע"פ שיקולו שלנציג הסוכנות המורשית.

 




שינוי גודל טקסט שינוי ניגודיות הצהרת נגישות
מבצעים הזמנת נסיעת התרשמות הזמנת טיפול דרכי יצירת קשר נגישות